برای دانش آموزان آموزشگاه حرفه ای تاواستیا جایزه در نظر گرفته شده

2211hodo

مهم است بدانیم که در جهان انسان های مختلف است ؛

وایرا هودو عبدرحمان، یکی از شاگردان رشته کمک پرستار آموزشگاه حرفه ای تاواستیا ،روز دوشنبه از انجمن ملی حرفه ای توسعه دریافت  جایزه تحصیلی کرد. دریافت ۵۰۰ یورو ، برای موفقعیت های تحصیلی خود و برای حفاظت از کلتور AMKE مهارت

 و فرهنگ شخصی خودش و همچنان نسبت داشتن تمایل کمک به مهاجران دیگر . هودو در کمک های مادرانه ، برای شاگردان مهاجران کنجانده شده است . وایرا هودو عبدرحمان ساکن در شهر همینلینا در سال ۲۰۱۳ از طریق تبعید جنگی از کشور اتیوپی آفریقا به کشور فنلاند آمد. او یاد گیری آموزش زبان فنلاندی را در مرکز آموزشی زبان (وانایا ودین اوپیستو) آغاز کرد.

بعد از این کورس او در مرکز آموزشی حرفه ای (تاواستیا) در بخش آموزش و پرورش ابتدايی انتقال کرد از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ در آنجا مصروف درس بود . او در خزان ۲۰۱۶ فراگیری رشته کمک پرستار را آغاز کرد. هدف درسی اوبعد از این درس، خواندن رشته پرستاری  یا قابلگی است . هودو در در بخش آموزش و پرورش ابتدايی به عنوان شاگرد هدفمند و مسئولیت پزیر شناخته شده بود.

او کار های زمانگیری را انجام داد، برای رسیدن به تحصیل اش. دوره یاد گیری کاری را درشهر(او یوسین) بهار سال ۲۰۱۶ بدست آورد .

در آغاز مشکلات های  مختلف وجود داشت ، اما در آخر کار آنها به حیث یک مربی یا کار گر از من تشکر کردند.

در کنار درس

هودو همزمان در کنار درس ، شب ها یا در دو روز آخر هفته، کاردر بخش خانه سالمندان یا ترجمانی به شکل داوطلبانه انحام میدهد.

همزمان با آموختن زبان ، ودریافت معلومات از تاریخ فنلاندی ها و شیوه زنده گی  فنلاندی ها . بزرگان و سالمندان به من از حوادث و وقایع از گذشته میگویند.

بلاخره هودو با همه چیز به شکل مثبت خو میگیرد همچنان حفظ فرهنگ و کلتورش ، از پوشیدن لباس تا انتخاب آن برایش مهم است.

من راضی هستم از فرهنگ و کلتورم .این مهم است که همه بدانند در جهان انسانهای مختلف وجود دارد  . او در فنلاند برای آزادی ارزش خاص قائل است . من در اینجا میتوانم هرآنچه بخواهم میپوشم ، هر رشته ای را بخوانم میتوانم تحصیل کنم.

Kommentointi on suljettu.

css.php