رانده گان ! در زمستان اینهارا باید با خود داشت

۱: نور                                                                                                       lamppo

اگر در زمستان در وسط  تاریکی متوقف شوید یا اینکه جای از ماشین خود را ببیند یا بخواهید قسمت از خارجی ماشین خود را ببینید ، مثلا : چراغ های موتر خود را بازرسی کنید.

چراغ دستی یا جیبی در موارد های ترافیکی همچنان موثر تمام خواهد شد . قبل از استفاده بررسی کنیم که  آیا چارچ باتری کافی است

 

۲:مایع تمیز کننده                                                                                                              pesu

گل ،لای ،لجن و سرک نمک زده را متمئن شویم . باید بدانیم مخزن مایع تمیز کننده شیشه ماشین ما پر است یا اینکه  با سوزن سرهای لوله شیشه شوررا  باید باز کنیم. متمئن شویم که شیشه شور مخلوط ما به اندازه کافی قوی است

 

 

۳:برس برف                                                                                                     harja

کوشش کنید در ماشین شما باید دو عدد یا معمولا به اندازه های مختلف باشد ، هرکدام که برای پاک کردن ماشین ما مناسب باشد.

  برس که  دسته  آن شکل دسته تلسکوب را دارد و بزرگتر است برای سطح شیشه ماشین.  یک برس مناسب و خوب ، برای پاک کردن موتر در پارکینک وقت زیادی را نمیگرد

۴:پارو و یا بیل برفlapio

ممکن است  مسخره به نظر بیاید ، اما برف زمستان بیرون از شهر ما را مجیور میسازد ،که ماشین مان از  حفره ها نجات دهیم

بیل میتوامند در جا های تنگ استفاده شود اما در استفاده کردن انرژی زیادی نیاز ندارد .

۵:واسکت یا جلیقه بازتابندهliivi

این میتواند بهترین بیمه شخصی باشد ، زمانیکه در یک موقعیت تاریک مجیور به توقف میشوید. در بسیاری از کشور ها به شکل اجباری ماشین ها مجهز از واسکت یا جلیقه های بازتابنده است . چرا ما نداشته باشیم ؟

به سرعت بپوشیم ،اگر مجبور به حرکت روی سرک شدیم . این جلیقه کمک میکند

Kommentointi on suljettu.

css.php