کمیسیون: امیدواری اقتصاد فنلاند

کمیسیون اقتصادی اروپا ارزیابی کرده است،که دارایی و اقیتصاد کشورفنلاند ۰٬۸درصد  در سال آینده رشد خواهد کرد . در سال ۲۰۱۸به ۱٬۱درصد میرسد. کمیسیون منتظر رشد اقتصادی معتدل در اروپا است . با توجه بر بهتر شدن حقوق  بیکاری ،

با وجود پیشرفت آخرین بازار کار و مصرف های خصوصی ، هنوزهم موانعی وجود دارد . تعداد از عوامل که باعث پائین آمدن در روغن میشود، ارزش ها را ضعیف کرده است . برای کشور های اروپای ، پیشبینی شده است
که کر سال آینده ۱،۵ % و در سال ۲۰۱۸، ۱.۷% ارزش های سال بعدی را کاهش یافته نسبت به سال قبلی . با توجه به ارزیابی ناخالص اقتصاد فنلاند در سال ۲۰۱۸ به ۸۹،۴% رو به صقوت می.
بدهیه منتقه اروپایی هم همزمان ۸۹،۴%رو صقوت می شود

Kommentointi on suljettu.

css.php